MB Opera & Konsert

MB Opera & Konsert har som syfte att producera konserter, operor och barnoperor i mindre skala i Malmö och övriga Skåneregionen.


Information om kommande projekt kommer inom kort.